en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overflytting til MGLU-programmene ved UiS

Ønsker du å søke overflytting til MGLU-programmene for ditt fjerde eller femte studieår?

I vurderingen av søknad om overflytting vil de blant annet bli lagt vekt på følgende: 

  • At det er ledig plass på det kullet og faget/fagene det søkes overflytting til.
  • At det er samsvar i studiemodellene
  • Om søkeren har bestått de eksamener som ifølge fag eller studieplanen er nødvendig for å kunne gå inn på det aktuelle nivå/trinn

Forkunnskapskrav til de forskjellige masterfagene (i tillegg til overstående krav):

Engelsk: bestått 60 sp engelsk i GLU
Kroppsøving: bestått 60 sp kroppsøving i GLU
Matematikk: bestått de 30 første sp i matematikk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
Norsk: bestått de 30 første sp i norsk i GLU og ha eksamensrett i de resterende 30 sp
Samfunnsfag: bestått 60 sp samfunnsfag i GLU
Spesialpedagogikk: bestått 30 sp i spesialpedagogikk + 30 studiepoeng i PEL  

Søknadsskjema med info for fjerde og femte studieår finner du her

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

Ønsker du å søke overflytting til MGLU-programmene før ditt fjerde studieår?

I retningslinjene til master i grunnskolelærerutdanning er det lagt til rette for å søke om overflytting etter det tredje studieår. Det er mulig å søke om overflytting etter første eller andre studieår dersom følgende vilkår møtes. Ingen førsteårsemner er åpne for overflyttingsstudenter i henhold til vår studieplan.

1-7:

  • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
  • Bestått 15 studiepoeng i matematikk og norsk
  • Bestått praksis.

Søknadsskjema for overflytting i andre eller tredje studieår på 1-7 finner du her.

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no

5-10:

  • Bestått 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
  • Bestått 30 studiepoeng i enten norsk eller matematikk
  • Bestått praksis. 

Søknadsskjema for overflytting i andre eller tredje studieår på 5-10 finner du her.

Søknadsperioden er 1. februar til 1. mars. Alle søknader som sendes før dette tidsrommet vil ikke vurderes. Ferdig utfylt søknad sendes til grunnskole@uis.no