en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Overflytting til Bachelor i sykepleie ved UiS

Du kan søke overflytting til 2. og 3. studieår på bachelor i sykepleie ved Universitetet i Stavanger.

For at Det helsevitenskapelige fakultet skal vurdere søknader om overflytting må søknader inneholde følgende dokumentasjon:

  • Bekreftelse på aktiv studierett
  • Oversikt over studieprogrammet (beskrivelse av fagplan og sammensetning av emner)
  • Karakterutskrift for alle eksamener i studiet avlagt innen søknadsfristen
  • Dokumentasjon på hvilke emner man er oppmeldt til i det inneværende semesteret
  • Beskrivelse av innhold og pensumlister for alle emner søker har bestått, samt planlegger å fullføre inneværende studieår

All dokumentasjon skal foreligge som bekreftet kopi. Merk at bilder fra Studentweb og lignende ikke anses som gyldig dokumentasjon. Vi anbefaler at denne dokumentasjonen sendes inn snarest etter søking for raskere saksbehandling. 

Søknaden må være oss i hende innen 15. april. 


Hvordan søke?

Søknader om overflytting til 2. eller 3. studieår skal sendes elektronisk via Søknadsweb.

Vi anbefaler søkere som ønsker å studere sykepleie ved UiS samtidig også å søke ordinært opptak gjennom Samordna opptak

 

Innsending av vedlegg til søknad:

Last opp skannede kopier av dine dokumenter (klikk på "Mine dokumenter" inne på SøknadsWeb for å laste opp). Siste frist for å laste opp dokumentene er 5 dager etter den søknadsfristen som gjelder for deg. Ved ordinær frist 15. april er innsendingsfristen 20. april.

Dokumentasjon på eksamener bestått etter søknad sendes inn senest 1. juli. Vennligst benytt deg av Søknadsweb for opplasting av ettersendinger.


Dersom det er tilstrekkelig grad av samsvar mellom emner på bachelor i sykepleie ved UiS og emner bestått på studieprogrammet ved institusjonen søker kommer fra vil søkere bli satt på venteliste.

Det må være ledige plasser på det aktuelle kullet for å få innvilget overflytting. Dersom det er flere søkere på venteliste enn ledige plasser, rangeres søkerne etter karakter. Dersom søknad om overflytting innvilges, må ny politiattest fremlegges ved oppstart.

Dersom emnene ikke samsvarer i tilstrekkelig grad, vil søkere motta avslagsbrev etter at søknaden er behandlet. 


Godkjenning/innpass av eksterne emner

Dersom søker ikke har fullført og bestått emner med tilstrekkelig grad av samsvar med emner på bachelor i sykepleie ved UiS, vil man ikke få innvilget overflytting. Det henvises til å søke ordinært opptak til bachelor i sykepleie ved UiS via Samordna opptak. Dersom du får studieplass på bachelorprogrammet, kan du søke om godkjenning/innpass av emner du har avlagt tidligere.