en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slutte på studiet

Er du i tvil om du har valgt rett studium, eller opplever du utfordringer i studiehverdagen? I så fall kan du ta kontakt med studieveileder for å undersøke ulike alternativer for å beholde studieplassen. Dersom du har bestemt deg for å slutte på studiet før du har fullført hele studieløpet er det ønskelig at du melder fra om dette.

Veiledning
Opplever du utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt? I så fall kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene. Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen før du eventuelt sier fra deg plassen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS.

Bli sluttregistrert
Vi kan avslutte studieretten din dersom du ønsker å slutte på studiet. Du vil i så fall ikke få purring på manglende studentbetaling og semesteravgift senere semestre. Merk at dersom du slutter på studiet må du søke opptak på nytt for å få plass på studieprogrammet igjen

For å sende inn sluttmelding må du logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen, hvor du vil finne skjemaet. 

Karakterutskrift

Dersom du trenger dokumentasjon på emner du allerede har avlagt kan du bestille en karakterutskrift via StudentWeb