en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Slutte på studiet

Er du i tvil om du har valgt rett studium, eller opplever du utfordringer i studiehverdagen? I så fall kan du ta kontakt med studieveileder for å undersøke ulike alternativer for å beholde studieplassen. Dersom du har bestemt deg for å slutte på studiet før du har fullført hele studieløpet er det ønskelig at du melder fra om dette.

Veiledning
Opplever du utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt? I så fall kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene. Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen før du eventuelt sier fra deg plassen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS.

Bli sluttregistrert
Vi kan avslutte studieretten din dersom du ønsker å slutte på studiet. Du vil i så fall ikke få purring på manglende studentbetaling og semesteravgift senere semestre. Merk at dersom du slutter på studiet må du søke opptak på nytt for å få plass på studieprogrammet igjen.

Karakterutskrift
Dersom du trenger dokumentasjon på emner du allerede har avlagt kan du bestille en karakterutskrift via StudentWeb