en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiekonsulenter for studenter på campus Bjergsted

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Utøvende musikk, klassisk:

Anne Siri Norland
Telefon: 51834571
E-post: anne.s.norland@uis.no

 

Utøvende musikk, jazz + Bachelor, dans:

Lena Crosby Haug
Telefon: 51834042
E-post: lena.c.haug@uis.no

 

Musikkproduksjon og opptaksteknikk, PPU i utøvende og skapende kunstfag:

Tamara Kuklina
Telefon: 51831327
E-post: tamara.kuklina@uis.no