en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiekoordinatorer for lærerutdanninger og idrett

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelser i progresjon eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: grunnskolelærer 1-7 og 5-10  

Hanne Elise Pollack (1-7)
e-post: grunnskole@uis.no
tlf: 51 83 23 90

Kjersti Gjedrem (5-10)
e-post: grunnskole@uis.no
tlf: 51833072

Studieprogram: grunnskolelærer 1.-7. trinn (deltid)

Mona Østerhus  
e-post: mona.osterhus@uis.no
tlf: 51 83 35 33 

Studieprogram: barnehagelærer og master i barnehagevitenskap deltid

Karin Berner
e-post: karin.berner@uis.no
tlf: 51 83 34 70

Inger-Marie Øglænd
e-post: inger.m.oglend@uis.no
tlf: 51 83 29 48

Studieprogram:

  • master i spesialpedagogikk (heltid/deltid)
  • master i idrettsvitenskap

Solveig Röwekamp
e-post: solveig.rowekamp@uis.no
Tlf: 51 83 36 24

Studieprogram: Lektorutdanning for trinn 8-13, humanistiske fag og realfag

Anne-Marie Nygaard
e-post: anne-marie.nygaard@uis.no
tlf: 51 83 35 12

Signe Ekenberg
e-post: signe.ekenberg@uis.no
tlf: 51 83 13 53

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Irene Husveg
e-post: irene.husveg@uis.no
tlf: 51 83 28 46

Studieprogram: idrett bachelor og idrett årsstudium

Ivar Bjørnsen (
e-post: ivar.bjornsen@uis.no
tlf: 51 83 11 61

Studieprogram: videreutdanninger, Lesesenteret

  • Kompetanse for kvalitet
  • Lærerspesialist i norsk og  begynneropplæring
  • Barns språkutvikling og språklæring i barnehagen

Grethe Kallevik
e-post: grethe.kallevik@uis.no
tlf.: 51 83 35 56