en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiekonsulenter for helse- og sosialfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, bachelor i paramedisin, master i spesialsykepleie, master i helsevitenskap, master in prehospital critical care, master i rus- og psykisk helsearbeid, master i helsesykepleie, master i jordmorfag, og videreutdanning i kreftsykepleie

Ta kontakt med våre studiekonsulenter på helsefag@uis.no

For spørsmål om praksisstudier på bachelor i sykepleie:
sykepleiepraksis@uis.no

Francois X. Constantin-Jonsson (bachelor i sykepleie 1. studieår)

Rebecca Adele Esaiassen (bachelor i sykepleie 2. og 3. studieår)

Katrine Maritvold (bachelor i paramedisin og master in prehospital critical care PHCC)

Marte Knudsen (master i helsevitenskap, master i rus- og psykisk helsearbeid, og master i helsesykepleie)

Stine Bliktun Sørflaten (master i spesialsykepleie, master i jordmorfag og videreutdanning i kreftsykepleie)

Camilla Aasmundsen Jensen (i permisjon)


Studieprogram: Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Bachelor i psykologi, Master i sosialfag, European Master in Social Work with Families and Children, Nordic Master in Social Work and Welfare

Lilja N. Jakobsen (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)
E-post: lilja.n.jakobsen@uis.no

Salim Øndes (Bachelor i psykologi, Nordic Master in Social Work and Welfare)
Tlf: 51 83 45 24
E-post: salim.ondes@uis.no

Karina Danielsen Tallman (European Master in Social Work with Families and Children)
Tlf: 51 83 27 32
E-post: karina.d.tallman@uis.no

Mirjam Haidler (i permisjon)
Tlf: 51 83 42 84
E-post:mirjam.haidler@uis.no

 

Spørsmål om eksamen

Per Kolstrup (Bachelor i barnevern, Bachelor i sosialt arbeid, Master i sosialfag)
Tlf: 51 83 37 92
E-post: per.kolstrup@uis.no