en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studiekonsulenter for helse- og sosialfag

Hvis du har spørsmål om godkjenning og innpass, valgfag eller spesialisering, endringer i utdanningsplan, forsinkelse i progresjonen eller problemer i studiene, kan du ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet du går på.

Studieprogram: Bachelor i sykepleie, master i spesialsykepleie, master i helsevitenskap, master i pre-hospital critical care, master i rus- og psykisk helsearbeid, master i helsesøsterfag, og videreutdanning i kreftsykepleie

Generelle henvendelser: helsefag@uis.no
Tlf: 51 83 41 00

Stine Bliktun Sørflaten (bachelor i sykepleie)
Tlf: 51 83 41 13
E-post: stine.b.sorflaten@uis.no

Katrine Maritvold (master i helsevitenskap, master i PHCC, master i rus- og psykisk helsearbeid)
Tlf: 51 83 37 13
E-post: katrine.maritvold@uis.no

Camilla Aasmundsen Jensen (videreutdanning i kreftsykepleie, master i helsesøsterfag)
Tlf: 51 83 25 48
E-post: camilla.jensen@uis.no

Cathrine Sneberg (master i spesialsykepleie)
Tlf: 51 83 27 19
E-post: cathrine.sneberg@uis.no 

Gunn Tone Ask, rådgiver (generelle henvendelser)
Tlf: 51 83 41 78
E-post: gunn.t.ask@uis.no

 


Studieprogram: Barnevern, sosialt arbeid (sosionom), master i sosialfag, European Master in Social Work with Families and Children, videreutdanning i tverrfaglig veiledning

Åse Karina Danielsen Tallmann (Nordic Master in Social Work and Welfare)
Tlf: 51 83 42 84
E-post: karina.d.tallman@uis.no

 

Ingrid Hustad (Bachelor i barnevern, Master i sosialfag, Videreutdanning i tverrfaglig veiledning)
Tlf: 51 83 41 18
E-post:ingrid.hustad@uis.no

 

Mirjam Haidler (Bachelor i sosialt arbeid, European Master in Social Work with Families and Children)

Tlf: 51 83 42 84
E-post:mirjam.haidler@uis.no