en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Forlenget studierett

Dersom det ikke er mulig å fullføre utdanningen innenfor tildelt studietid kan et alternativ være å søke om forlenget studierett.

Når man tas opp på et studieprogram ved UiS tildeles man normalt studierett på ett år utover normert studietid.  I noen tilfeller kan det være behov for å søke om forlenget studierett. I henhold til Forskrift om studier og eksamen ved UiS § 3-1 (lovdata) kan dekan etter søknad innvilge forlengelse av studieretten i inntil et år dersom studiet nærmer seg fullførelse, eller det foreligger særlige omstendigheter.

Du kan søke om utvidet studierett ved å logge deg inn på den digitale studentekspedisjonen

Har du ytterligere spørsmål ta kontakt med studiekonsulenten på studieprogrammet du tilhører