en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Bytte emne

Har du fått innvilget innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et annet emne istedenfor? Eller ønsker du å bytte valgemne i studieprogrammet?

Bytte valgemne

Valgemner kan man selv bytte i StudentWeb, men vær oppmerksom på at enkelte studieprogram kun har få emner en kan velge blant. Ta kontakt med studiekonsulenten på ditt studieprogram dersom du er i tvil om hvilke emner som kan godkjennes som valgemner på ditt studieprogram. Dette må gjøres innen semesterregistreringsfristen 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.
 

Legge til emne i utdanningsplanen

På enkelte studieprogram må du selv legge til valgemner i utdanningsplanen. Du finner oversikt over de valgbare emnene i utdanningsplanen din på StudentWeb, eller via studieplanen for studieprogrammet ditt. Se forøvrig "Bytte valgemne" ovenfor.

Dersom du har fått innpass for emner fra en ekstern utdanningsinstitusjon, og ønsker å ta et erstatningsemne ved UiS istedenfor, kan du i noen tilfeller selv legge dette til i utdanningsplanen. I andre tilfeller må du søke om adgang til ønsket emne via enkeltemneopptak, med søknadsfrist 1. august for høstsemesteret og 1. desember for vårsemesteret.

Merk at UiS ikke kan garantere at eksamensdato for ulike emner ikke kolliderer dersom man velger å ta eksamen i fag utenom studieprogrammet man har fått opptak til.