en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Endring i utdanningen?

Har du tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker å søke om godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS? Eller gjør sykdom eller andre forhold at du har behov for å søke om permisjon, endret utdanningsplan eller forlenget studierett?

Hvis du har tatt utdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, og ønsker godkjenning og innpass for denne som del av utdanningen din ved UiS, må du søke om det.

Hvis du opplever utfordringer i studiehverdagen, og er usikker på om du klarer å fortsette studiene som planlagt, finnes det ulike alternativer. Disse kan være å søke om permisjon, forlenget studierett eller overgang til deltidsstudier hvor det er mulig. Du kan også ta kontakt med studiekonsulenten for studieprogrammet ditt for å få en vurdering av om det er mulig å endre utdanningsplanen slik at du kan fortsette studiene.

Dersom du er usikker på om du har valgt rett studium, og ønsker å drøfte dette med noen kan du ta kontakt med veiledningstjenesten ved UiS. I noen tilfeller er det også mulig å søke om skifte av studieprogram uten å søke om nytt opptak.