en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

MSiS – Muslimsk studentforening i Stavanger

Muslimsk Studentsamfunn i Stavanger (MSiS) er en studentorganisasjon som ble opprettet den 2014 av muslimske studenter ved Universitetet i Stavanger. Organisasjonen er en ideell, religiøs, demokratisk og partipolitisk uavhengig organisasjon med virksomhet i samsvar med Norges lover.

Logo

MSiS har til formål å skape kontakt mellom muslimske studenter, og å arbeide for å skape forståelse og spre kunnskap om islam.
I tillegg ønsker vi å utvikle et dynamisk og forent studentsamfunn på campus og øke bevisstheten om islam blant muslimske og ikke muslimske studenter gjennom våre aktiviteter.

Vi mener at muslimer må ha kunnskap både i verdslige fag og om sin religion, derfor ønsker vi å heve kunnskapsnivået blant muslimske studenter innen begge felter.

For å oppnå vårt formål arrangerer vi ulike aktiviteter hvert semester, hvor hensikten med alle arrangementene er at medlemmer lærer mer om Islam og utvikler sine egenskaper på alle nivåer. Dette skal gjøre muslimske studenter i stand til å møte utfordringer i fremtiden slik at de kan bidra med å utvikle samfunnet.

MSiS er åpent for alle studenter som har tro på at det finnes ingen gud utenom Allah, at Muhammed (fvmh) er den siste sendebud, og at Koranen er Allahs ord.
Personer som ikke er medlem i MSiS, har også mulighet til å delta på arrangementene, men må rette seg etter de kriterier som er satt.