en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

IAESTE

IAESTE er en organisasjon som jobber i hovedsak for å tilby teknologi- og realfagsstudenter ved universitet og høgskoler studierelevant jobberfaring i utlandet. Organisasjonen jobber for at programmet skal komme studenter, akademiske institusjoner, næringslivet og andre organisasjoner som tilbyr praktikantopphold til gode.

Ved å være medlem i IAESTE får man god organisasjonserfaring, bli kjent med andre studenter fra hele verden, mulighet for reiser i både inn- og utland, og kontakt med næringslivet. Det er gode muligheter for å være engasjert på lokalt, nasjonalt eller internasjonalt nivå, og selv om man ikke sitter med verv er det gode muligheter for at dine tanker og ideer blitt tatt med videre oppover i systemet. Du kan også være med på mottak av de internasjonale studentene.

Hvorfor bli medlem:

  • Verdifull organisasjonserfaring
  • Bli kjent med andre studenter fra andre høgskoler og universiteter i Norge.
  • Bygge kontaktnettverk med næringslivet
  • Kulturell forståelse
  • Bli kjent med studenter fra hele verden
  • Få fortrinn på sommerjobb i utlandet
  • CV – diamant
  • Sosialt og gøy!

Hva gjør vi?

Hver lokalkomite har ukentlige møter hvor vi diskuterer lokale saker og oppdaterer hverandre om hvordan vi ligger an med arbeidet. Fire ganger i året avholdes det nasjonale møter. Disse er både lærerike og sosiale. I tillegg får medlemmer unike muligheter til å reise utenlands og skaffe seg internasjonal erfaring i organisasjonsarbeid på internasjonale møter. Vi har det også veldig sosialt og drar på alt fra kafe-turer, hytteturer, julebord og internasjonale middager.

Vervmuligheter

Det finnes en rekke interessante og utfordrende oppgaver både lokalt og nasjonalt. Det å planlegge og koordinere disse oppgavene er studentenes oppgave og gir verdifull erfaring. Ansvaret er organisert gjennom verv som alle medlemmer kan stille til valg til. Man kan jobbe med å koordinere arbeidet med å få jobber til internasjonale studenter, mottak av praktikanter, utlysning av jobber til norske studenter, drifte datasystemene, økonomi, markedsføring og IAESTEs Næringslivsdager. Den erfaringen IAESTE gir medlemmer kommer godt til nytte når vi skal søke jobb etter endte studier. Bedrifter vekter organisasjonserfering høyt og ikke kun det faglige.