en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Studentparlamentet

Studentparlamentet (SP) er det øverste valgte organet for studentene ved UiS. Det betyr at studentene i SP har makt til å ta avgjørelser på vegne av alle studentene ved Universitetet.

logo

SP sin oppgaver er å behandle og vedta saker som rører hovedlinjene for StOrs virksomhet, eller som er av stor prinsipiell betydning for studentene ved UiS. Noen av hovedoppgavene er å vedta prinsippene til studentene og arbeidsoppgavene til StOr i studentpolitiske saker, budsjett ifm kurs for studenter, Fadderarrangementet, plan for inkludering av internasjonale studenter og utveksling for norske studenter, plan for forbedringer i kollektivtilbudene med mer. I tillegg velger også SP studentrepresentanter til å sitte i Universitetsstyret, Læringsmiljøutvalget, Skikkethetsnemda, Utdanningsutvalget med mer.

 

SP består av 19 studentrepresentanter, bestående av lister. En liste er tilsvarende et parti, og alle på listen har de samme prinsipielle studentpolitiske verdiene og et felles mål for sitt arbeid i SP. SP består av 6 lister per idag. Det er Velferdslista, ISU Stavanger, Moderat liste, Multikulturell liste, Liberal liste og det nyeste tilskuddet, Miljølisten.

 

Hvordan blir jeg med?
Hver høst gjennomføres det valg for Studentparlamentet. For å stille til valg må du opprette eller bli med i en liste. En liste skal bestå av minimum fem studenter som har de samme prinsipielle studentpolitiske verdier, hvorav en student er leder/kontaktperson for listen. Listen må meldes inn til StOr, ved Nestleder, 1 mnd før valget. Det er studentene på UiS som velger hvilke lister som får sitte i SP og evt hvor mange representanter som velges inn fra hver liste.