en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 8. mars 2018

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 8. mars 2018 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 10/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 08.03.2018

US 11/18 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.02.2018

US 12/18 Årsrapport 2017-2018

US 13/18 Prosess for ansettelse av rektor - sammensetning av innstillingsutvalg

US 14/18 Disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS i 2017

US 15/18 Signering av Magna Charta Universitatum

US 16/18 Revisjonsplan 2018 og internrevisjonsrapport - revisjon av KD-finansierte ph.d.-stillinger 2017

US 18/18 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret, UH-SLF 30075827 (unntatt offentlighet §25) 

US 19/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for energiressurser, TN-IER 30077130 (unntatt offentlighet §25) 

US 20/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, HV-AKH 30076428 (unntatt offentlighet §25) 

US 21/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for klassisk musikk, UK AKM 30076876(unntatt offentlighet §25)

US 22/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for jazz, dans, PPU og musikkproduksjon, UK-AJDPM 30076877 (unntatt offentlighet §25)

US 23/18 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, ISØP 30055987

US 24/18 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036746

US 25/18 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UH-IKS 30055986

US 26/18 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 08.03.2018

US 27/18 Fullmaktsaker til styremøtet 08.03.2018

US 28/18: Orienteringssaker til styremøtet 08.03.2018 
                

Eventuelt