en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 7. mars 2013

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 7. mars 2013 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen
 

Saksliste
US 8/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 9/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 14.02.2012

US 10/13 Rapport 2012 og planer 2013

US 11/13 Endelig fordeling av statlig finansiering 2013

US 12/13 Nye tiltak i arbeidet med strategisk studieporteføljeutvikling ved Universitetet i Stavanger

US 13/13 Etablering av bachelorprogram i barnehagelærerutdanning etter ny nasjonal rammeplan

US 14/13 Eksamensforskrift ved UiS - revisjon  

US 15/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjersti Balle Tharaldsen

US 16/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingeborg Foldøy Solli

US 17/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Roy Endré Dahl

US 18/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sissel Haugdal Jore

US 19/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Frøydis Vasset

US 20/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - June Junge

US 21/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pei Cheng Chua

US 22/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pradeep Soni

US 23/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Klara Øverland

US 24/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liv Almås Carlsen

US 25/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Aruoture V. Omekeh

US 26/13 Årsrapport 2012 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet og Stavanger og IRIS AS

US 27/13 Årsmelding for Klagenemnda 2012

US 28/13 Årsrapport 2012 HMS

US 29/13 Fullmaktssaker til styremøtet 07.03.2013

US 30/13 Orienteringssaker til styremøtet 07.03.2013

US 31/13 Rapport fra Undersøkelsesutvalget (unntatt offentlighet §15) - ettersendt 01.03.2013

                 Eventuelt