en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 7. juni 2018

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 7. juni 2018 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 31/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 07.06.2018

US 32/18 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.03.2018

 

Økonomi:

US 33/18 Prognoser for totaløkonomien 2018-2021

US 34/18 Foreløpig budsjettforslag 2019 med strategiske satsinger

US 35/18 Regnskapsrapport 1. tertial 2018

 

Organisasjonsutvikling:

US 36/18 Organisasjons- og ledelsesstruktur under ansatt rektor

US 37/18 Kunngjøring av åremålsstilling som rektor

 
 
Utdanning:

US 39/18 Orientering om søkertall for UiS 2018

US 40/18 Dekanvedtak om løyve til endring, etablering og nedlegging av studier – orientering til styret

US 41/18 Oppfølging av Studiebarometeret 2017 

US 42/18 Forsinket sensur

US 43/18 Justering av Forskrift om studier og eksamen ved UiS

US 44/18 Læringsmiljøprisen 2018 (unntatt offentlighet §26 andre ledd)

 

HR-saker:

US 45/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, UH-IGIS 30036476 (unntatt offentlighet §25) 

US 46/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, UH-IKS 30055986 (unntatt offentlighet §25) 

US 47/18 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging, TN-ISØP 30055987 (unntatt offentlighet §25) 

US 48/18 Lønnsoppgjøret i staten – lokale lønnsforhandlinger 2018

 

Saker på sirkulasjon:

US 29/18 Ansettelse i ledig stilling som administrasjonssjef, AM 30078821 (unntatt offentlighet §25) 

US 30/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder, HV-AOE 30076429 (unntatt offentlighet §25) 

 

Diverse saker:

US 49/18 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 07.06.2018

US 50/18 Fullmaktsaker til styremøtet 07.06.2018

US 51/18 Orienteringssaker til styremøtet 07.06.2018

                

Eventuelt