en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 6. september 2018

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 6. september 2018 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

Presentasjon:

Presentasjon av NORCE ved administrerende direktør Elisabeth Maråk Støle

Saksliste

US 52/18  Godkjenning av innkalling og saksliste

US 53/18 Godkjenning av møtebok fra styremøte 07.06.2018

Strategi:

US 54/18  Status for samarbeid med SUS, klinisk medisinutdanning og bygg for helsevitenskap

US 55/18  Leie av areal for Det helsevitenskapelige fakultet i det nye sykehuset på Ullandhaug

Økonomi:

US 56/18  Selskapenes årsmeldinger og eierskapsmelding

Forskning:

US 57/18  Retningslinjer for behandling av saker om mulige brudd på forskningsetiske normer ved UiS

HR Saker:

US 58/18  Revisjon av valgreglement ved Universitetet i Stavanger

US 59/18  Organisasjonsendring ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning

Internrevisjon:

US 60/18  Internrevisjonens rapport om overtid ved UiS og høstens revisjonstema orienteres til styret

Diverse saker:

US 61/18  Resultatmål for universitetsdirektøren - lønnsendring for den øverste ledelse (unntatt offentligher §25)

US 62/18  Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 06.09.2018

US 63/18  Fullmaktsaker til styremøtet 06.09.2018

US 64/18  Orienteringssaker til styremøtet 06.09.2018

Eventuelt