en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 6. desember 2018

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 6. desember 2018 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • Ledelsen

 

Saksliste

US 87/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 06. desember 2018

US 88/18 Godkjenning av møtebok fra styremøte 18.10.2018

Ledelse:

US 89/18 Ansettelse i åremålsstilling som rektor (unntatt offentlighet §25)

US 90/18 Kunngjøring av stilling som direktør for organisasjon og infrastruktur

US 91/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for innovasjon, ledelse og markedsføring, HHUiS-AILM 30081431 (unntatt offentlighet §25)

US 92/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for regnskap og rettsvitenskap, HH-UIS-ARR 30081429 (unntatt offentlighet §25)

US 93/18 Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse av prorektorer


Økonomi:

US 94/18 Prognoser for 2018-2021

US 95/18 Justert fordeling av statlig finansiering 2019

 

Forskning:

US 96/18 Etablering av to nye forskningsnettverk ved UiS

 

Organisasjon:

US 97/18 Organisering av virksomhetsstyring

US 98/18 Planer 2019

US 99/18 Nedsetting av komité for nominasjon av eksterne styremedlemmer for perioden 2019-2023

US 100/18 Språkutvikling og språkpolitiske retningslinjer ved UiS

US 101/18 Studentombudets halvårsrapport høst 2018

US 102/18 Organisering av EVU ved UiS

 

Utdanning: 

US 103/18 Utvidet sensurfrist ved nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

 

Diverse saker:

US 104/18 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 06.12.2018  

US 105/18 Fullmaktsaker til styremøtet 06.12.2018

US 106/18 Orienteringssaker til styremøtet 06.12.2018

 

Eventuelt