en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 5. oktober 2017

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 05. oktober 2017 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Hovedverneombud
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 59/17 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, UH-IBU 30032345 (unntatt offentlighet §25) 

US 60/17 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, TN 30037855

US 61/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 05.10.2017

US 62/17 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 08.06.2017

US 63/17 Regnskapsrapport 2. tertial 2017

US 64/17 Budsjettforslag 2019 - utenfor budsjettrammen

US 65/17 Fordeling av strategiske midler 2018 - budsjettet

US 66/17 Klinisk masterstudium i medisin i Stavanger

US 67/17 Studentopptaket 2017-2018

US 68/17 Studieplasser 2018

US 69/17 Endring av eksamensforskriften

US 70/17 Revidert mandat for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger

US 71/17 Kvalitetsmeldingen-oppfølging av utdanningsfaglig kompetanse

US 72/17 Internrevisjonens rapport sidegjøremål-bierverv ved UiS

US 73/17 Organisasjonsutvikling - Etablering av prosessnettverk

US 74/17 Organisasjonsutvikling - Deling av Institutt for petroleumsteknologi

US 75/17 Resultatmål for universitetsdirektøren - lønnsendring for den øverste ledelse (unntatt offentlighet §14.1)

US 76/17 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Fakultet for utøvende kunstfag, UK 30072666 (unntatt offentlighet §25) 

US 77/17 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, HV 30074002 (unntatt offentlighet §25) 

US 78/17 Kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør, 30056703

US 79/17 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk, TN-IMF 30075826

US 80/17 Kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret, UH-SLF 30075827

US 81/17 Kunngjøring av fast stilling som fakultetsdirektør ved Fakultet for utøvende kunstfag, UK 30075828

US 82/17 Rekruttering av avdelingsledere ved de nye fakultetene

US 83/17 Utvidet sensurfrist ved nasjonal deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi

US 84/17 UiS sertifisering som miljøfyrtårn

US 85/17 Årsrapporter 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger

US 86/17 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 05.10.2017

US 87/17 Fullmaktsaker til styremøtet 05.10.2017

US 88/17 Orienteringssaker til styremøtet 05.10.2017

Eventuelt