en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 5. oktober 2012

Det holdes møte i styret for UiS fredag 5. oktober 2012 kl. 10.00. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.


Saksliste (pdf, 22,9 mb):

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen

Saksliste
US 73/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 74/12 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 14.06.2012

US 75/12 Regnskapsrapport 2. tertial 2012

US 76/12 Orientering om studentopptaket 2012/2013

US 77/12 Budsjettforslag 2014 - Forslag innenfor og utenfor budsjettrammen

US 78/12 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier

US 79/12 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2013-2014

US 80/12 Retningslinjer for forskningstermin (vikarstipend)

US 81/12 Stillingsstruktur for undervisnings- og forskerstillinger

US 82/12 Omorganisering av Felles ressurssenter

US 83/12 Oppfølging av etatsstyringsmøtet 2012

US 84/12 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det humanistiske fakultet

US 85/12 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

US 86/12 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole

US 87/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Elisabeth Lind Melbye

US 88/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Vahid Alipour Tabrizy

US 89/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lorents Reinås

US 90/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Nina Eirin Drange

US 91/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Xiao Yu Ni

US 92/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Satu Oltedal

US 93/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Seyed Farzad Shariatpanahi

US 94/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jorge Moreno-Trejo

US 95/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingjerd Høien-Tengesdal

US 96/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Behzad Heidari Ahootapeh

US 97/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Knut Erik Bang

US 98/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Barbara Maria Wrobel

US 99/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Henriette Thune

US 100/12 Halvårsrapport HMS

US 101/12 Fullmaktssaker til styremøtet 05.10.2012

US 102/12 Orienteringssaker til styremøtet 05.10.2012

Eventuelt