en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 3. oktober 2013

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 3. oktober 2013 kl. 0900. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen
 

Saksliste
US 61/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 62/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 13.06.2013

US 63/13 Regnskapsrapport 2. tertial 2013

US 64/13 Teknologisenter for Petroleumsindustrien

US 65/13 Budsjettforslag 2015 - forslag innenfor og utenfor budsjettrammen

US 66/13 Strategi 2020 - Endring i styringsparameter, resultater og resultatmål

US 67/13 Studieporteføljen ved UiS: Orientering om studentopptaket 2013/2014

US 68/13 Søknad til Universitetsfondet

US 69/13 Evaluering av styrer på fakultets- og instituttnivå

US 70/13 Retningslinjer for vurdering av søkere til stipendiatstilling

US 71/13 Ansettelse i ledig stilling som bibliotekdirektør (unntatt offentlighet §25)

US 72/13 Forlengelse av ansettelsesforhold som ressursdirektør (unntatt offentlighet §25)

US 73/13 Kunngjøring av åremålsstilling som museumsdirektør

US 74/13 Kunngjøring av ledig stilling som forskningsdirektør

US 75/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Dag Husebø

US 76/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Lucas-Adam Griffith

US 77/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Andrea Bagi

US 78/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Arunyoti Sarkar

US 79/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sindre Høyland

US 80/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Nejm Saadallah

US 81/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kumuduni Prasangika Abeysinghe

US 82/13 Fullmaktssaker til styremøtet 03.10.2013

US 83/13 Orienteringssaker til styremøtet 03.10.2013

Eventuelt