en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 28. november 2012

Det holdes møte i styret for UiS onsdag 28. november 2012 kl. 10.00. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen

Saksliste
US 104/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 105/12 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 05.10.2012

US 106/12 Orientering av statsbudsjett 2013 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012-2016

US 107/12 Justert foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 108/12 Balansert omstilling for utvikling (Bofu) - status og videre plan

US 109/12 UiS årsrapport for arbeidet med kvalitet 2012 og plan for 2013
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 110/12 Mål planer og risikovurdering 2013
Vedlegg 1

US 111/12 Opprettelse av Center for IP-Based Service Innovation (CIPSI)
Vedlegg 1

US 112/12 Anskaffelsesstrategi og handlingsplan for etisk handel
Vedlegg 1

US 113/12 Oppretting av stilling som professor i undervannsteknologi, st.id 30047391
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 114/12 Oppretting av stilling som professor i marinteknologi og marine operasjoner, st.id
30047392

Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 115/12 Møteplan for styret høsten 2013 og våren 2014

US 116/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sissel Iren Eikeland Husebø

US 117/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingunn W. Jolma

US 118/12 Fullmaktssaker til styremøtet 28.11.2012
Vedlegg 1

US 119/12 Orienteringssaker til styremøtet 28.11.2012
Vedlegg 1

Eventuelt