en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 28. april 2016

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 28. april 2016 kl. 0900. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Ledelsen

 

Saksliste

US 30/16 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøte 28.04.2016

US 31/16 Godkjenning av møtebok fra styremøte 10. mars 2016

US 32/16 Orientering om OU-prosessen

US 33/16 Prognoser for totaløkonomien 2016-2019

US 34/16 Etatsstyringsmøtet i 2016 - oppnevning av delegater

US 35/16 Utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - utkast til avtale

US 36/16 Revisjon av Forskrift for graden philosopiae doctor (ph.d.) ved UiS

US 37/16 Revisjon av rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

US 38/16 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 30063302 (unntatt offentlighet §25)

US 39/16 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag, 30063305 (unntatt offentlighet §25)

US 40/16 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, 30063304 (unntatt offentlighet §25)

US 41/16 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag, 30063303 (unntatt offentlighet §25)

US 42/16 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap, 30010436 (unntatt offentlighet §25)

US 43/16 Oppnevning av medlemmer til Styrets lønnsutvalg

US 44/16 Oppnevning av styrets kontaktperson til internrevisjonen

US 45/16 Justering av mandat for utdanningsutvalget

US 46/16 Disputaser ved UiS 2015

US 47/16 Tildeling av graden philosophiae doctor og doctor philosophiae til styremøtet 28.04.2016

US 48/16 Fullmaktssaker til styremøtet 28.04.2016

US 49/16 Orienteringssaker til styremøtet 28.04.2016

Eventuelt