en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 27. november 2013

Det holdes møte i styret for UiS onsdag 27. november 2013 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen

Presentasjon:
Institutt for matematikk og naturvitenskap
 

 

US 84/13 Ansettelse av biblioteksdirektør, st.id. 30050601 - behandlet på sirkulasjon (Unntatt offentlighet §25)

US 85/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 86/13 Godkjenning av møtebok fra styremøte 03 oktober 2013

US 87/13 Orientering om statsbudsjettet 2014 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2013-2017

US 88/13 Justert fordeling av statlig finansiering 2014

US 89/13 Fakultetenes og Arkeologisk museums strategi 2014-2017

US 90/13 Mål og planer 2014

US 91/13 Studieporteføljen ved UiS - om bruk av opptaksrammer i den strategiske styringen av studieporteføljen

US 92/13 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier 2013

US 93/13 UiS årsrapportering for arbeidet med kvalitet

US 94/13 Retningslinjer for vurdering av undervisningskompetanse

US 95/13 Kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Lesesenteret

US 96/13 Status for ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (unntatt offentlighet §25)

US 97/13 Status for ansettelse i fast stilling som forskningsdirektør  (unntatt offentlighet §25)

US 98/13 Møteplan for styret hausten 2014 og vår 2015

US 99/13 Institusjonelle oppfølgingstiltak etter Undersøkelsesutvalgets rapport om plagiat ved UiS

US 100/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Berit Zachrisen

US 101/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Torstein Stray

US 102/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kjetil Vikhamar Thengs

US 103/13 Fullmaktssaker til styremøtet 27.11.2013

US 104/13 Orienteringssaker til styremøtet 27.11.2013

US 105/13 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet (Unntatt offentlighet §25)

Eventuelt