en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 26. november 2014

Det holdes møte i styret for UiS onsdag 26. november 2014 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

Presentasjon:

  • Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

 

Saksliste
US 91/14   Godkjenning av innkalling og saksliste

US 92/14   Godkjenning av møtebok fra styremøte 02.10.2014

US 93/14   Godkjenning av møtebok fra ekstraordinært styremøte 27.10.2014

US 94/14   Godkjenning av særprotokoll fra styremøtet 02.10.2014 (unntatt offentlighet §25)

US 95/14   Orientering om forslag til statsbudsjettet 2015 og prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2014-2018

US 96/14   Justert fordeling av statlig finansiering 2015

US 97/14   Mål, planer og risikovurdering 2015

US 98/14   Status i arbeidet med ny struktur i UH-sektoren

US 99/14   Møteplan for styret våren 2015 og høsten 2015

US 100/14 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag

US 101/14 Fullmaktssaker til styremøtet 26.11.2014

US 102/14 Orienteringssaker til styremøtet 26.11.2014

Eventuelt