en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 24. november 2017

Det holdes møte i styret for UiS fredag 24. november 2017 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Hovedverneombud
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen

Presentasjon:

  • Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora om Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret

 

Saksliste

US 89/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 24.11.2017

US 90/17 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 5. oktober 2017

US 91/17 Orientering om satsinger ved UiS i forbindelse med SUS 2023

US 92/17 Orientering om forslag til statsbudsjett 2018 og prognoser for 2018-2021

US 93/17 Planer 2018

US 94/17 Justert fordeling av statlig finansiering 2018

US 95/17 Forslag til innføring av ordning som ivaretar kunstnerisk utviklingsarbeid og museal virksomhet ved UiS

US 96/17 Etablering, nedlegging og navneendring av studier 2018

US 97/17 Videreføring av samarbeid internrevisjonen og innspill til revisjonsplan 2018

US 98/17 Fastsetting og endring av navn på nye institutter og avdelinger

US 99/17 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, TN 30037855 (unntatt offentlighet §25) 

US 100/17 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og fysikk, TN-IMF 30075826 (unntatt offentlighet §25)

US 101/17 Kunngjøring av fem åremålsstillinger som avdelingsleder ved Det helsevitenskapelige fakultet og Fakultet for utøvende kunstfag

US 102/17 Møteplan for høsten 2018 og våren 2019

US 103/17 Tildeling av graden philosophiae doctor og doctor philosophiae til styremøtet 24.11.2017

US 104/17 Fullmaktsaker til styremøtet 24.11.2017

US 105/17 Orienteringssaker til styremøtet 24.11.2017

 

Eventuelt