en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 2. oktober 2014

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 2. oktober 2014 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombudet
  • Ledelsen

 

 

Saksliste

US 60/14       Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap(unntatt offentlighet §25) - behandlet elektronisk

US 61/14       Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskole- lærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk (unntatt offentlighet §25) - behandlet elektronisk

US 62/14       Godkjenning av innkalling og saksliste

US 63/14       Godkjenning av møtebok fra styremøte 12.06.2014

US 64/14       Regnskapsrapport 2. tertial 2014                                                     

US 65/14       Budsjettforslag 2016 - forslag innenfor og utenfor budsjettrammen

US 66/14       Evaluering av forskningssentre                            

US 67/14       Statusrapportering - innspill til arbeidet med framtidig struktur i UH-sektoren              

US 68/14       Orientering om studentopptaket             

US 69/14       Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier     

US 70/14       Revisjon av retningslinjer for emne- og studieprogramarbeid                

US 71/14       Revisjon av kvalitetssystemet                       

US 72/14       Utnevning av æresdoktor, doctor honoris causa, ved Universitetet i Stavanger (unntatt offentlighet §13, jfr. Fvl. §13)                

US 73/14       Tildeling av læringsmiljøprisen 2014 (unntatt offentlighet §14)                                          

US 74/14       Valg av rektor - oppnevning av valgkomité                         

US 75/14       Utgår                   

US 76/14       Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet           

US 77/14       Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag                              

US 78/14       Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS                   

US 79/14       Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi               

US 80/14       Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi           

US 81/14       Tildeling av graden philosophiae doctor - Henning Veland

US 82/14       Tildeling av graden philosophiae doctor - Trude Hoel      

US 83/14       Tildeling av graden philosophiae doctor - Kristiane Marie Fjær Lindland

US 84/14       Tildeling av graden philosophiae doctor - Sung-Jin Choi

US 85/14       Tildeling av graden philosophiae doctor - Audun Borg

US 86/14       Tildeling av graden philosophiae doctor - Lillian Katarina Stene

US 87/14       Fullmaktssaker til styremøtet 2.10.2014                                          

US 88/14       Orienteringssaker til styremøtet 2.10.2014   

Eventuelt