en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 18. oktober 2018

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 18. oktober 2018 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Hovedverneombud
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 65/18 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 18. oktober 2018

US 66/18 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 06. september 2018

 

Strategi og styring:

US 67/18 Eierskap i nettavisen Khrono

US 68/18 Arbeidet med ny plan for campusutvikling ved UiS

US 69/18 Delegasjonsreglement ved UiS - Revisjon

US 70/18 Ansettelsesmyndighet for professor og dosent

 

Forskning:

US 71/18 Utfordringer i forskningen ved UiS

 

Økonomi:

US 72/18 Regnskapsrapport 2. tertial 2018

US 73/18 Budsjettforslag 2020 - utenfor budsjettrammen

US 74/18 Orientering om forslag til statsbudsjett 2019

US 75/18 Behandlingsaktivitet: Rammer for strategisk styring, omstilling og utvikling i 2019 ved UiS

 

Utdanning:

US 76/18 Etableringer, nedlegginger og navneendring av studier

US 77/18 Studentopptaket 2018/2019

US 78/18 Forskrift om opptak til studier og emner ved Universitetet i Stavanger

 

 

HR-saker:

US 80/18 Målsetting for HMS-arbeidet ved UiS

US 81/18 Ansettelse i åremålsstilling som avdelingsleder ved Avdeling for kvalitet og helseteknologi, HV-AKH 30076428 (unntatt offentlighet §25)

US 82/18 Kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Læringsmiljøsenteret, UH-NSLA 30081828

US 83/18 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Handelshøgskolen ved UiS, HH-UiS 30081013

 

Diverse saker:

US 84/18 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 18.10.2018

US 85/18 Fullmaktsaker til styremøtet 18.10.2018

US 86/18 Orienteringssaker til styremøtet 18.10.2018

 

                

Eventuelt