en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 18. april 2012

Det holdes møte i styret for UiS onsdag 18. april 2012 kl. 10.00. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Saksliste og vedlegg (47,2 Mb)

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen
Presentasjon:
NettOp

Saksliste
US 31/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 32/12 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 1. mars 2012

US 33/12 Prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2012-2015, pr april 2012

US 34/12 Bemanningsplaner for perioden 2012-2016

US 35/12 UiS sitt medlemskap i Scholars at Risk

US 36/12 IPR-politikk ved UiS

US 37/12 Justering av forskrift for graden philosophiae doctor - §5.1 Vilkår for opptak

US 38/12 Ny rammeplan for ingeniørutdanningen - re-etablering av Bachelorprogram i ingeniørfag

US 39/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Marivi N. Moen

US 40/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Jon Tømmerås Selvik

US 41/12 Tildeling av graden Philosophiae Doctor - Mari Mæland Nilsen

US 42/12 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap (Uoff. Offl. §25)

US 43/12 Årsmelding for Klagenemnda ved Universitetet i Stavanger 2011

US 44/12 Årsrapport HMS 2011

US 45/12 Fullmaktssaker til styremøtet 18.04.2012

US 46/12 Orienteringssaker til styremøtet 18.04.2012

Eventuelt