en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 14. juni 2012

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 14. juni 2012 kl. 09.00. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Saksliste og vedlegg (pdf,44 Mb).
 

Informasjonsutveksling:
StOr
SiS
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen
 

Presentasjon:
International Research Institute of Stavanger AS - IRIS

Saksliste
US 47/12 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 48/12 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 18. april 2012

US 49/12 Styrets årsrapport - endelig årsregnskap 2011

US 50/12 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2013

US 51/12 Regnskapsrapport 1. tertial 2012

US 52/12 Forskningen ved UiS - en statusrapport

US 53/12 Videreutvikling av innovasjons- og kommersialiseringsaktivitetene ved UiS

US 54/12 Orientering om søkertall

US 55/12 Etablering av Executive MBA ved HHUiS og UiS Pluss

US 56/12 Masterprogram i Petroleumsteknologi - endring av programstruktur

US 57/12 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012 - 2016

US 58/12 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

US 59/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marius Sikveland

US 60/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Magne Rogne

US 61/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Seyed Jafar Fathi

US 62/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Karène Jacques Jensen

US 63/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Roland

US 64/12 Kreeringssak utgår

US 65/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Sølvi Natland

US 66/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Babak Jafarizadeh

US 67/12 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marit Alstveit

US 68/12 Lokale lønnsforhandlinger 2012

US 69/12 Harmonisering av fakultetenes handlingsplaner for perioden 2012-2014

US 70/12 Selskapenes årsmeldinger 2011 og eierskapsberetning IRIS AS

US 71/12 Fullmaktssaker til styremøtet 14.06.2012

US 72/12 Orienteringssaker til styremøtet 14.06.2012

Eventuelt