en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 14. februar 2013

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 14. februar 2013 kl. 1345. Møtet holdes i Stavanger konserthus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Saksliste
US 1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 2/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 28.11.2012

US 3/13 Avlagt årsregnskap 2012

US 4/13 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet §25)

US 5/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole (unntatt offentlighet §25)

US 6/13 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for førskolelærerutdanning

US 7/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging (unntatt offentlighet §25) - ettersendt