en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 13. mars 2014

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 13. mars 2014 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen
 

Presentasjon:
Norsk hotellhøgskole

 

Saksliste
US 06/14 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 07/14 Godkjenning av møtebok fra styremøte 13.02.2014

US 08/14 Endelig fordeling av statlig finansiering 2014

US 09/14 Årsrapport - rapport og planer (2013-2014)

US 10/14 Søknad om utgreiing av nedlegging og oppretting av studier med nasjonalt opptak

US 11/14 Gjennomstrømning i ph.d.-utdanningen

US 12/14 Etablering av lektorutdanning for trinn 8 - 13 etter rammeplan av 18. mars 2013

US 13/14 Årsrapportering for arbeidet med kvalitet ved UiS

US 14/14 Universitetet i Stavangers randsonestrategi og målsetting med eierskapet av IRIS AS  

US 15/14 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og   planlegging, st.id 30055987

US 16/14 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk, st.id 30055984

US 17/14 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for kultur- og språkvitenskap, st.id 30055986

US 18/14 Klage på vedtak om skriftlig irettesettelse (unntatt offentlighet Offl. §13, jfr. Fvl. §13)

US 19/14 Klagesak - oppsigelse (unntatt offentlighet Offl. §13, jfr. Fvl. §13)

US 20/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Øyvind Solberg

US 21/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Dominik Piston

US 22/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Henrik Bjelland

US 23/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Omid Razbani

US 24/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Kristin Hellesø-Knutsen

US 25/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yingfang Zhou

US 26/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Mohamad Rajaieyamchee

US 27/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Anne Håland

US 28/14 Tildeling av graden doctor philosophiae - Leif Inge Tjelta

US 29/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Svein Olav Krakstad

US 30/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Janine Arnold

US 31/14 Tildeling av graden philosophiae doctor - Emad Abd-El-Hamied El-Maghraby Mohamed

US 32/14 Årsrapport 2013 for forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS

US 33/14 Årsmelding for klagenemnda 2013

US 34/14 Årsrapport HMS for 2013

US 35/14 Fullmaktssaker til styremøtet 13.03.2014

US 36/14 Orienteringssaker til styremøtet 13.03.2014

Eventuelt