en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 13. juni 2019

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 13. juni 2019 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Alle styremøter som avholdes på Arne Rettedals hus, T-401 blir strømmet på internett

 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjoner
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 52/19 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 13.06.2019

US 53/19 Godkjenning av møtebok fra styremøte 09.05.2019

 

Strategi:

US 54/19 Arbeidet med å legge til rette for en medisinutdanning ved UiS

Utdanning:

US 55/19 Orientering om søkertall for UiS 2019

US 56/19 Revidert kvalitetssystem og NOKUTs tilsyn med de systematiske kvalitetsarbeidet ved UiS høsten 2019

US 57/19 Dekanvedtak om endring, etablering og nedlegging av studier – orientering til styret

US 58/19 Studentmobilitet ved UiS

US 59/19 Læringsmiljøprisen 2019 (untatt offentlighet, offl §11)

 

Forskning:

US 60/19 Revidert forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.)

US 61/19 Revidert versjon av forskrift for graden dr.philos ved UiS

US 62/19 Forskningsbasert innovasjon og TTO-virksomhet 2018

Økonomi:

US 63/19 Foreløpig budsjettfordeling 2020

US 64/19 Prognoser for 2019-2022

US 65/19 Regnskapsrapport 1. tertial

HR:

US 66/19 Nytt personalreglement – delegering av ansettelsesmyndighet

US 67/19 Lønnsoppgjøret i staten- lokale lønnsforhandlinger 2019

US 68/19 Kunngjøring av ledig stilling som senterleder ved Kunnskapssenteret for utdanning (behandlet skriftlig ved sirkulasjon)

Diverse saker:

US 69/19 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøte 13.06.19

US 70/19 Orienteringssaker til styremøte 13.06.2019

Eventuelt