en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 13. juni 2013

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 13. juni 2013 kl. 0900. Møtet holdes ved Aalborg Universitet, København.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:

Ledelsen

 

Saksliste
US 32/13 Klage på vedtak i plagiatsak (unntatt offentlighet §13, jfr. Fvl. §13)

US 33/13 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 34/13 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 7. mars 2013

US 35/13 Styrets årsrapport - revidert årsregnskap 2012

US 36/13 Revidering av Strategi for Universitetet i Stavanger 2013-2020

US 37/13 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2014, med prognoser til 2016

US 38/13 Orientering om søkertall for UiS 2013

US 39/13 Studieportefølje - opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger 2014-2015   

US 40/13 Regnskapsrapport 1. tertial 2013

US 41/13 Kunngjøring av ledig stilling som bibliotekdirektør

US 42/13 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for førskolelærerutdanning (unntatt offentlighet §25)

US 43/13 Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2013

US 44/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Margareth Kristoffersen

US 45/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Margrethe Jernes

US 46/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Rui Máximo Esteves

US 47/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Hildegunn Støle

US 48/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Liv-Helen Heggland

US 49/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Marianne Lorentzen

US 50/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ove Mikkelsen

US 51/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Pål Evensen

US 52/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Yu Bai

US 53/13 Tildeling av graden philosophiae doctor - Jasper A. Agbakwuru

US 54/13 Lønnsoppgjøret i staten 2013

US 55/13 Årsrapport 2012 forskningssentre UiS/IRIS

US 56/13 Årsrapport 2012 programområder for forskning

US 57/13 Årsrapport 2012 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger

US 58/13 Læringsmiljøprisen 2013 (unntatt offentlighet §26 2.ledd)

US 59/13 Fullmaktssaker til styremøtet 13.06.2013

US 60/13 Orienteringssaker til styremøtet 13.06.2013

                 Eventuelt