en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 12. mars 2015

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 12. mars 2015 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen

Presentasjon:
Studiebarometeret

 

Saksliste
US 07/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 08/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 13.02.2015

US 09/15 Endelig fordeling av statlig finansiering 2015

US 10/15 Årsrapport 2014-2015

US 11/15 Fusjon mellom HSH og UiS - intensjonsavtale

US 12/15 Status for de institusjonelle utviklingsprosjektene i tverrgående handlingsplan 2013-2017

US 13/15 Evaluering av forskningssentre ved UiS

US 14/15 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging 2015-2025

US 15/15 Dekanvedtak om utredning av nedlegging og oppretting av studier med norske opptak - orientering

US 16/15 Disputaser ved UiS 2014

US 17/15 Navn på SV-bygget (unntatt offentlighet §5)

US 18/15 Mandat til styrets forhandlingsutvalg (unntatt offentlighet §23 første ledd)

US 19/15 Utgår

US 20/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Handelshøgskolen ved UiS (unntatt offentlighet §25)

US 21/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi (unntatt offentlighet §25)

US 22/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for petroleumsteknologi (unntatt offentlighet §25)

US 23/15 Kunngjøring av ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet

US 24/15 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk

US 25/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Ingvild Margreta Morken

US 26/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Wenche Hovland

US 27/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Siri M. Kalvig

US 28/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Tonje Constance Oterkiil

US 29/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alireza M. Gelyani

US 30/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Amir Safari

US 31/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Mohamad M. Majoumerd

US 32/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Fredrik Langeland

US 33/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - John Emeka Udegbunam

US 34/15 Tildeling av graden philosophiae doctor - Miguel Angel Luzuriaga Moreno

US 35/15 Årsrapport 2014 Forskningsetisk utvalg ved Universitetet i Stavanger og IRIS AS

US 36/15 Årsrapport 2014 Klagenemnda

US 37/15 Årsrapport 2014 Utdanningsutvalget

US 38/15 Årsrapport 2014 Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

US 39/15 Årsrapport 2014 HMS

US 40/15 Fullmaktssaker til styremøtet 12.03.2015

US 41/15 Orienteringssaker til styremøtet 12.03.2015

Eventuelt