en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 12. juni 2014

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 12. juni 2014 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.
 

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombudet
  • Ledelsen

 

  • Orientering om tilstandsrapporten 2013

 

Saksliste

US 37/14       Godkjenning av innkalling og saksliste

US 38/14       Godkjenning av møtebok fra styremøte 13.03.2014

US 39/14       Regnskapsrapport 1. tertial 2014                                                     

US 40/14       Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2015 med treårig prognose og bemanningsplan

US 41/14       Forskningen ved UiS med statusrapport for 2013                            

US 42/14       Innovasjon ved UiS - en statusrapport                                                                       

US 43/14       Orientering om søkertall  2014                     

US 44/14       Studieporteføljen – Opptaksrammer og regulering av studier ved Universitetet i Stavanger    2015-2016     

US 45/14       Etablering av masterstudium i Pre Hospital Critical Care                 

US 46/14       Årsrapport 2013 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger                        

US 47/14       Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved IØRP (Unntatt offentlighet § 25)                

US 48/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Zhenpeng Luo                                           

US 49/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Siv Måseidvåg Gamlem                         

US 50/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Hossein Ali Akhlaghi Amiri                   

US 51/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Moustafa Dernaika                                  

US 52/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Venke Furre Haaland                               

US 53/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Pål Østebø Andersen                                

US 54/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Lasya Priya Kotu                                      

US 55/14       Tildeling av graden philosophiae doctor – Alf Kristian Gjerstad                                 

US 56/14       Lokale lønnsforhandlinger 2014

US 57/14       Fullmaktssaker til styremøtet 12.06.2014                                          

US 58/14       Orienteringssaker til styremøtet 12.06.2014   

Eventuelt