en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 11. juni 2015

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 11. juni 2015 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen


Presentasjon:
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS AS)
 

Saksliste
US 60/15 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 11.06.2015

US 61/15 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 23.04.2015

US 62/15 Fusjonen mellom HSH og UiS (unntatt offentlighet §5)

US 63/15 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2016 med treårig prognose og bemanningsplan

US 64/15 Regnskapsrapport 1. tertial 2015

US 65/15 Orientering om søkertall for UiS 2015

US 66/15 Studieportefølje ved UiS: opptak og dimensjonering av studier 2016

US 67/15 Tverrgående satsinger

US 68/15 Gebyr for privatister ved Universitetet i Stavanger

US 69/15 Forskningsrapport 2014

US 70/15 Innovasjon ved UiS – en statusrapport for 2014

US 71/15 Ansettelse i ledig stilling som fakultetsdirektør ved Det humanistiske fakultet (unntatt offentlighet §25)

US 72/15 Valg høsten 2015 - godkjenning av valgreglement m.m.

US 73/15 Lønnsoppgjøret i Staten 2015

US 74/15 Tildelinger av graden philosopiae doctor/doctor philosophiae til styremøtet 11.06.2015

US 75/15 Årsrapport 2015 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger

US 76/15 Læringsmiljøprisen 2015 (unntatt offentlighet §14)

US 77/15 Fullmaktssaker til styremøtet 11.06.2015

US 78/15 Orienteringssaker til styremøtet 11.06.2015

Eventuelt