en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 10. mars 2016

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 10. mars 2016 kl. 0900. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Ledelsen


Presentasjon:
Studiebarometeret
 

Saksliste

US 06/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 10.03.2016

US 07/16 Godkjenning av møtebok fra styremøte 11.02.2016

US 08/16 Endelig fordeling av statlig finansiering 2016

US 09/16 Årsrapport 2015-2016

US 10/16 Orientering om OU-prosessen

US 11/16 Tettere samarbeid med IRIS AS

US 12/16 Flerårige utviklingsavtaler mellom Kunnskapsdepartementet og institusjonene - pilotprosjekt

US 13/16 Lederplattform for Universitetet i Stavanger

US 14/16 Utvikling av studieporteføljen ved UiS

US 15/16 Revisjon av eksamensforskriften

US 16/16 Ansettelse i ledig stilling som utdanningsdirektør, st.id 30063551 (unntatt offentlighet §25)

US 17/16 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for matematikk og naturvitenskap

US 18/16 Verdiskapingsforum ved UiS

US 19/16 Årsrapport 2015 forskningsetisk utvalg

US 20/16 Årsrapport 2015 PROFRES

US 21/16 Årsrapport 2015 fra Kvalitets- og læringsmiljøutvalget

US 22/16 Årsrapport for utdanningsutvalet 2015

US 23/16 Årsrapport 2015 Klagenemnda

US 24/16 Årsrapport HMS 2015

US 25/16 Årsrapport 2015 - studentombudet

US 26/16 Orientering om utgreiingsløyve for nye studier

US 27/16 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 10.03.2016

US 28/16 Fullmaktsaker til styremøtet 10.03.2016

US 29/16 Orienteringssaker til styremøtet 10.03.2016

Eventuelt