en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 09. mars 2017

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 09. mars 2017 kl. 0900. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

Saksliste

US 07/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 9. mars 2017

US 08/17 Godkjenning av møtebok fra styremøte 9. februar 2017

US 09/17 Endelig fordeling av statlig finansiering 2017

US 10/17 Årsrapport 2016 - 2017

US 11/17 Strategi for UiS 2017 - 2020 - høringsutkast

US 12/17 OU-prosessen - status og videre fremdrift

US 13/17 Mandater og sammensetning av fakultetsstyrer og instituttråd (oppfølging av US 101/16)

US 14/17 Orientering om arbeidet med revisjon av budsjettmodellen ved Universitetet i Stavanger

US 15/17 Reviderte retningslinjer for etablering og drift av forskningssentre ved UiS

US 16/17 Opprettelse av nytt forskningssenter – Centre for Resilience in Healthcare (SHARE)

US 17/17 Revisjonsplan 2017 og revisjonsrapport om personvern og informasjonssikkerhet høst 2016

US 18/17 Ansettelse i tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør, 30067778  (unntatt offentlighet §25)

US 19/17 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det humanistiske fakultet, 30050486 (unntatt offentlighet §25)

US 20/17 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for barnehagelærerutdanning, 30032345

US 21/17 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved nytt fakultet for musikk og dans, 30072666

US 22/17 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 09.03.17

US 23/17 Fullmaktssaker til styremøtet 09.03.2017

US 24/17 Orienteringssaker til styremøtet 09.03.2017

Eventuelt