en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 09. februar 2017

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 09. februar 2017 kl. 0900. Møtet holdes ved Sola Strand Hotel.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Saksliste

US 01/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøte 9. februar 2017

US 02/17 Godkjenning av møtebok fra styremøte 1. desember 2016

US 03/17 Avlagt årsregnskap 2016

US 04/17 Ansettelse i ledig stilling som direktør for bygg- og arealforvaltning, 30067779 (Unntatt offentlighet § 25)

US 05/17 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Norsk Hotellhøgskole, 30067564 (Unntatt offentlighet § 25)

US 06/17 Møteplan for høsten 2017 og våren 2018