en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 08. juni 2017

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 08.juni 2017 kl. 0900. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 41/17 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøte 08.06.2017

US 42/17 Godkjenning av møtebok fra styremøte 04.05.2017 og fra
ekstraordinært styremøte 11.05.2017

US 43/17 Strategi for UiS 2017-2020

US 44/17 Intern faglig organisering av fakultetene

US 45/17 Overordnet administrativ organisering

US 46/17 Foreløpig fordeling av statlig finansiering 2018

US 47/17 Regnskapsrapport 1. tertial 2017

US 48/17 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene/
museumsstyret samt styreleder - (Unntatt offentlighet Offl. §23 førsteledd)

US 49/17 Orientering om søkertall for UiS 2017

US 50/17 Implementering av nytt nasjonalt regelverk for akkreditering og revidering av akkreditering av studier ved UiS

US 51/17 Forskningsrapport UiS 2016

US 52/17 Forskningsbasert innovasjon ved UiS – en statusrapport for 2016

US 53/17 Kunngjøring av åremålsstilling som dekan ved Det helsevitenskapelige fakultet, 30074002

US 54/17 Lønnsoppgjøret i staten - lokale lønnsforhandlinger 2017

US 55/17 Aksjonæravtale for det sammenslåtte forskningsinstituttet for Sør-Vestlandet (SVI) - (Unntatt offentlighet Offl. § 23 første ledd)

US 56/17 Tildeling av graden philosophiae doctor og doctor philosophiae til styremøtet 08.06.2017

US 57/17 Fullmaktsaker til styremøtet 08.06.2017

US 58/17 Orienteringssaker til styremøtet 08.06.2017

Eventuelt