en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 04. oktober 2016

Det holdes møte i styret for UiS tirsdag 04. oktober 2016 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombudet
Ledelsen

 

Saksliste

US 74/16 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 04.10.2016

US 75/16 Godkjenning av møtebok fra ekstra styremøte 23. august 2016

US 76/16 Regnskapsrapport 2. tertial 2016

US 77/16 Budsjettforslag 2018 - forslag innenfor og utenfor budsjettrammen

US 78/16 Videre arbeid med organisasjonsutvikling

US 79/16 Medvirkning og medbestemmelse på fakultets- og instituttnivå

US 80/16 Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og Universitet i Stavanger - utkast til avtale

US 81/16 Strategiprosessen 2016-2017

US 82/16 Studentopptaket 2016/2017

US 83/16 Studieportefølje for UiS, opptak og dimensjonering av studier 2017-2018

US 84/16 Sammensetning av innstillingsutvalg ved ansettelse i tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør

US 85/16 Kunngjøring av fast stilling som direktør for bygg- og arealforvaltning

US 86/16 Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Norsk hotellhøgskole, 30067564

US 87/16 Campushotellet Ydalir - orientering

US 88/16 Orientering om revisjon av reiseregninger ved UiS

US 89/16 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 04.10.2016

US 90/16 Resultatmål for universitetsdirektøren - lønnsendring for den øverste ledelsen (unntatt offentlighet §13 jfr Fvl §13.1)

US 91/16 Fullmaktssaker til styremøtet 04.10.2016

US 92/16 Orienteringssaker til styremøtet 04.10.2016

Eventuelt