en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 04. mai 2017

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 04. mai 2017 kl. 1000. Møte holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Informasjonsutveksling:

  • SiS
  • StOr
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Hovedverneombud
  • Ledelsen

 

Saksliste

US 24/17 Godkjenning av innkalling og saksliste til styremøtet 04.05.2017

US 25/17 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 9. mars 2017

US 26/17 Forslag til ny budsjettfordelingsmodell ved Universitetet i Stavanger

US 27/17 Prognoser for totaløkonomien 2017-2020

US 28/17 OU-prosessen, status og videre fremdrift

US 29/17 Medarbeiderundersøkelsen 2017

US 30/17 Studieportefølje ved UiS: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS 2018-2019

US 31/17 Dekanvedtak om endring, etablering og nedleggjing av studier - orientering til styret

US 32/17 Resultater fra Studiebarometeret 2016

US 33/17 Aksjonæravtale med sikte på fusjon av institutter på Sør-Vestlandet

US 34/17 Disputaser og gjennomstrømning i doktorgradsutdanningen ved UiS 2016

US 35/17 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 04.05.2017

US 36/17 Justering av møteplan for styret høsten 2017

US 37/17 Fullmaktsaker til styremøtet 04.05.2017

US 38/17 Orienteringssaker til styremøtet 04.05.2017

Eventuelt