en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 01. oktober 2015

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 01. oktober 2015 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Hovedverneombud
Ledelsen


Presentasjon:
International Research Institute of Stavanger AS (IRIS AS)
 

Saksliste

US 81/15 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 82/15 Godkjenning av møtebok fra styremøte 11.06.2015 og fra ekstraordinært styremøte 21.06.2015

US 83/15 Regnskapsrapport 2. tertial 2015

US 84/15 Budsjettforslag 2017 - forslag innenfor og utenfor rammen

US 85/15 Utredning av et nærmere samarbeid og tettere integrasjon mellom UiS og IRIS

US 86/15 Videre satsing på miljøvennlig energi

US 87/15 Prinsipper for organisering og økonomisk styring av forskningssentrene

US 88/15 Virkemidler for resultatforbedring

US 89/15 Organisasjonsutvikling ved UiS

US 90/15 Studentopptaket 2015/2016

US 91/15 Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier

US 92/15 Endring av navn på to masterprogram

US 93/15 Nominasjon av eksterne styrerepresentanter – (unntatt offentlighet §14)

US 94/15 Rektor og prorektors lønnsvilkår

US 95/15 Resultatmål for universitetsdirektøren – (unntatt offentlighet §13 jfr. Fvl §13.1)

US 96/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for musikk og dans - (unntatt offentlighet §25)

US 97/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi - (unntatt offentlighet §25)

US 98/15 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data og elektroteknikk - (unntatt offentlighet §25)

US 99/15 Tildelinger av graden philosophiae doctor til styremøtet 01.10.2015

US 100/15 Høring om konseptrapport Helse Stavanger HF

US 101/15 Forslag fra Seniorforum om seniorcharter

US 102/15 Fullmaktsaker til styremøtet 01.10.2015

US 103/15 Orienteringssaker til styremøtet 01.10.2015

Eventuelt