en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Styremøte ved Universitetet i Stavanger 01. desember 2016

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 01. desember 2016 kl. 1000. Møtet holdes i styrerommet i Arne Rettedals hus.

Dokumentene kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Program for møtet:

Informasjonsutveksling:
SiS
StOr
Tjenestemannsorganisasjonene
Ledelsen

Presentasjon:
Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging

 

Saksliste

US 93/16 Kunngjøring av tidsbegrenset stilling som universitetsdirektør, 30067778

US 94/16 Godkjenning av innkalling og saksliste styremøte 1. desember 2016

US 95/16 Godkjenning av møtebok fra styremøte 4. oktober 2016

US 96/16 Strategiprosessen ved UiS 2016-2017

US 97/16 Planer 2017

US 98/16 Utviklingsavtale mellom Kunnskapsdepartementet og UiS

US 99/16 Orientering om forslag til statsbudsjett 2017 og prognoser 2016-2020

US 100/16 Justert fordeling av statlig finansiering 2017

US 101/16 Medvirkning og medbestemmelse på institutt- og fakultetsnivå (oppfølging av sak US 79 /16)

US 102/16 Orientering om OU-prosessen

US 103/16 Etablering og endring av namn på studier

US 104/16 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag, 30063304 (untatt offentlighet §25)

US 105/16 Ivaretakelse av stilling som direktør for etter- og videreutdanning, 30067976 (untatt offentlighet §25)

US 106/16 Orientering av campushotellet Ydalir 

US 107/16 Orientering om inntak av lærlinger ved UiS

US 108/16 Tildeling av graden philosophiae doctor til styremøtet 01.12.2016

US 109/16 Fullmaktssaker til styremøtet 01.12.2016

US 110/16 Orienteringssaker til styremøtet 01.12.2016

Eventuelt