en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 9. juni 2011

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 9. juni kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksliste og vedlegg til styremøtet 9. juni 2011 (pdf, 17,4 mb)

Informasjonsutveksling

US 62/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 63/11 Godkjenning av møtebok fra styremøtet 07.04.2011 med særprotokoller fra 30. mars 2011 og fra 7. april 2011

US 64/11 US 64/11 Styrets årsrapport - endelig årsregnskap 2010

US 65/11 Regnskapsrapport 1. tertial 2011

US 66/11 Prognose for bevilgningsfinansiert virksomhet 2011-2014

US 67/11 Status for arbeid med utvikling av bemanningsplaner

US 68/11 Arealutvidelse, oppfølging av styresak 39/11

US 69/11 Endring av forskrift om eksamen

US 70/11 Ph.d. i informasjonsteknologi, matematikk og fysikk

US 71/11 Etablering av masterprogram i bore- og brønnteknologi

US 72/11 MBA i ledelse (erfaringsbasert master for EVU-markedet) - utredningstillatelse

US 73/11 Utvikling av kvalitetssystemet. Sluttmelding og anbefaling fra arbeidsgruppen.

US 74/11 Oppnevning av eksterne medlemmer til fakultetsstyrene og museumsstyret

US 75/11 Oppnevning av valgstyre

US 76/11 Resultatet av lønnsforhandlingene av avtroppende rektor og prorektors lønn

US 77/11 Orientering om medarbeiderundersøkelsen 2011

US 78/11 Ansettelse i åremålsstilling som dekan ved Det teknisknaturvitenskapelige fakultet

US 79/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi

US 80/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag

US 81/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for helsefag

US 82/11 Ansettelse i åremålsstilling som senterleder ved Senter for atferdsforskning

US 83/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for data- og elektroteknikk

US 84/11 Ansettelse i åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for medie-, kultur- og samfunnsfag

US 85/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Thomas Laudal

US 86/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Håvard Hansen

US 87/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Nina Helgevold

US 88/11 Orientering om søkertall for UiS 2011

US 89/11 Opprettelse av Råd for samarbeid med arbeidslivet

US 90/11 Selskapenes årsmeldinger, strategiske vedtak mm

US 91/11 Fullmaktssaker

US 92/11 Orienteringssaker

Eventuelt