en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 30. september 2010

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 30. september kl. 09.00 Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling til styremøte 30. september 2010

Informasjonsutveksling:

  • StOr
  • SiS
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen


Presentasjon:

  • International Research Institute of Stavanger
  • Senter for innovasjonsforskning


Saker behandlet på e-post:
US 76/10: Oppnevning av nytt medlem til lønnsutvalg
Vedlegg

US 77/10: Kunngjøring av ledig stilling som direktør ved UiS-Pluss
Vedlegg

US 78/10: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for sosialfag
Vedlegg

US 79/10: Kunngjøring av åremålsstilling som instituttleder ved Institutt for allmennlærerutdanning og
spesialpedagogikk

Vedlegg

Saksliste:
US 80/10: Godkjenning av innkalling og saksliste (V)

US 81/10: Godkjenning av møtebok 10. juni 2010 (V)

US 82/10: Regnskapsrapport for 2. tertial 2010 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 ettersendes
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

US 83/10: Orientering om studentopptaket 2010/2011 (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 84/10: Etablering av European Master in Migration and Intercultural Relations (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4

US 85/10: IT-strategi ved Universitetet I Stavanger (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 86/10: Prinsipper i styresak 55/10, ”Kunngjøring av åremålsstilling som universitetsdirektør” (V)
Vedlegg 1 og 2

US 87/10: Utvikling av fremragende forskningssentre (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3
Vedlegg 4
Vedlegg 5
Vedlegg 6
Vedlegg 7

US 88/10: Oppnevning av valgkomité – valg av rektor (V)

US 89/10: Rammer for lokalt lønnsoppgjør etter HTA pkt 2.3.3 pr 1. september (V)
Vedlegg

US 90/10: Styrets lønnsutvalg (V)

US 91/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Bjørn-Tore Blindheim (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 92/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Rune Melberg (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 93/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Atle Øglend (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 94/10: Tildeling av doctor philosophiae-graden – Ingerid Bø (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 95/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Edvard Omdal (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 96/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Roger Flage (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 97/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Bjørn Ivar Kruke (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 98/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Elsa Westergård (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 99/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Kristin Sørung Scharffscher (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 100/10: Tildeling av graden philosophiae doctor – Ingrid Lund (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2 unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 101/10: Overgangsordning ved innføring av styringsorgan på underliggende nivå (V)
Vedlegg ettersendes

US 102/10: Fullmaktssaker (O)
Vedlegg

US 103/10: Orienteringssaker (O)
Vedlegg