en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste og vedlegg til møte i Styret for Universitetet i Stavanger 27. oktober 2011

Det holdes møte i styret for UiS torsdag 27. oktober kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Dokumentet kan lastes ned som pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.


Saksliste og vedlegg (15,1 mb)


US 119/11 Godkjenning av innkalling og saksliste

US 120/11 Møtebok fra styremøtet 30.09.2011

US 121/11 Orientering om statsbudsjettet 2012 og prognose fram til 2015

US 122/11 Budsjettforslag 2013 - Forslag innenfor og utenfor budsjettrammen

US 123/11 Verktøy for strategisk utvikling av studieporteføljen ved UiS

US 124/11 Bachelorprogram i Religion, kultur og globalisering i samarbeid med Misjonshøgskolen - etablering

US 125/11 Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger

US 126/11 Sammenslåing av det sentrale forskningsutvalget og det sentrale doktorgradsutvalget

US 127/11 Ny sammensetning i Kvalitets- og læringsmiljøutvalgets - endring i mandatet

US 128/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Alireza RezaeiDoust

US 129/11 Tildeling av graden philosophiae doctor - Hailu Kebede Abay

US 130/11 Fullmaktssaker

US 131/11 Orienteringssaker til styremøte

Eventuelt