en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 21. oktober 2009

Det holdes møte i Styret for UiS onsdag 21. oktober kl. 09.00 i Arne Rettedals hus, 4. etasje.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Innkalling og saksdokumenter:


Innkalling til styremøte 21. oktober 2009Informasjonsutveksling:

  • StOr
  • SiS
  • Tjenestemannsorganisasjonene
  • Ledelsen

Presentasjon:

  • CenSe


Saksliste:
US 96/09: Godkjenning av innkalling og saksliste

US 97/09: Godkjenning av møtebok 17. september 2009

US 98/09: Regnskapsrapport for 2. tertial 2009 og årsprognose 2009 (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 99/09: Forslag til ny intern modell for fordeling av statlig finansiering (budsjettfordelingsmodell) ved UiS (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 100/09: Orientering om studentopptaket 2009/2010 (O)
Vedlegg

US 101/09: Ledelse ved Universitetet i Stavanger – instrukser (V)
Vedlegg

US 102/09: Etablering, omstrukturering og nedlegging av studier (V)
Vedlegg

US 103/09: Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved Universitetet i Stavanger studieåret 2010/2011 (V)
Vedlegg

US 104/09: Revisjon av retningslinjer for utredning, godkjenning, etablering, nedlegging og revisjon av studier ved Universitetet i Stavanger (V)
Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 105/09: Lærerutdanningene ved UiS (muntlig orientering)

US 106/09: Kunngjøring av åremålsstilling som senterleder ved Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforskning (Lesesenteret) 

Vedlegg 1
Vedlegg 2

US 107/09: Revisjon av valgreglementet (V)
Vedlegg

US 108/09: Revisjon av UiS’ HMS-målsetting (V)

US 109/09: Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen og arbeidsklima (V)
Vedlegg

US 110/09: Halvårsrapport for HMS (O)
Vedlegg 1
Vedlegg 2
Vedlegg 3

US 111/09: UiS Pluss – orientering om etter- og videreutdanning (O)

US 112/09: Oppretting av stilling som professor i bore- og brønnteknologi, st.id 30032203 (V)

US 113/09: Tildeling av graden philosophiae doctor – Anne Lise Holm (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 114/09: Tildeling av PhD-graden - Ingunn Studsrød (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 115/09: Tildeling av PhD-graden - Edwin A. Chukwudeme (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 116/09: Tildeling av PhD-graden – Kristine Marie Olsen (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 117/09: Tildeling av graden philosophiae doctor – Espen Olsen (V)
Vedlegg - unntatt offentlighet (Offentlighetsloven §13 jf Forvaltningsloven §13)

US 118/09: Fullmaktssaker
Vedlegg

US 119/09: Orienteringssaker
Vedlegg

Eventuelt