en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 19. april 2007

Det er kalt inn til nytt møte i styret ved Universitetet i Stavanger, torsdag 19. april kl. 09.00. Møte holdes på UiS i Arne Rettedals hus.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

 

Innkalling til møte i styret for Universitetet i Stavanger 19. april 2007 (56,6 kb)

Sak 30/07 - Etablering av PhD-program i lesevitenskap (44,8 kb)

Sak 30/07 - Vedlegg 1 (33,06 kb)

Sak 30/07 - Vedlegg 2 (163,5 kb)

Sak 30/07 - Vedlegg 3 ( 316,7 kb)

Sak 30/07 - Vedlegg 4 (347,3 kb)

Sak 30/07 - Vedlegg 5 (323,7 kb)

Sak 30/07 - Vedlegg 6 (48,7 kb)

Sak 31/07 - Opptaksrammer og regulering av adgang til studier ved UiS studieåret 2007-2008 (80,9 kb)

Sak 31/07 - Vedlegg 1 (66,6 kb)

Sak 32/07 - Klimaendring og forureining - UiS sitt ansvar (71,5 kb)

Sak 32/07 - Vedlegg 1 (333,2 kb)

Sak 32/07 - Vedlegg 2 (76,3 kb)

Sak 33/07 - Studentane sitt hus (60,1 kb)

Sak 33/07 - Vedlegg 1 (1032 kb)

Sak 33/07 - Vedlegg 2 (923,5 kb)

Sak 34/07 - Navneendring Bachelor i Kjøkken- og restaurantledelse (15,3 kb)

Sak 34/07 - Vedlegg (36,5 kb)

Sak 35/07 - Tildeling av PhD-graden – Elin Kirsti Lie Reikerås (47,7 kb)

Sak 35/07 - Vedlegg 1 (16 kb)

Sak 36/07 - Tildeling av PhD graden - Odd Bjarte Nilsen (49, 1 kb)

Sak 36/07 - Vedlegg 1 (60, 5 kb)

Sak 37/07 - Tildeling av PhD graden - Reidar Inge Korsnes (48,8 kb)

Sak 37/07 - Vedlegg (60,9 kb)

Sak 38/07 - Rapport fra Ernst & Young om finansieringsordningen (42,2 kb)

Sak 39/07 - EU-forskning ved UiS (55,7 kb)

Sak 39/07 - Vedlegg (140 kb)

Sak 40/07 - Styret målekort for virksomheten (22 kb)

Sak 40/07 - Vedlegg (977,8 kb)

Sak 41/07 -  Byggje- og utviklingsprosjekt på UiS (61,8 kb)

Sak 42/07 - Senter for innovasjon og nyskaping (13 kb)

Sak 43/07 - Universitetsfondet - referat (44,8 kb)

Sak 43/07 - Vedlegg (92 kb)

Sak 44/07 - Årsrapport for HMS-arbeidet 2006 (45,2)

Sak 44/07 - Vedlegg (163,3 kb)