en_GB
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Saksliste og vedlegg til møte i styret for Universitetet i Stavanger 13. september 2007

Møtet holdes på UiS i Arne Rettedals hus.

Saksdokumentene kan lastes ned i pdf og åpnes automatisk i Adobe Acrobat. De som ikke har programmet kan laste det ned gratis fra denne siden.

Saker:
Sak 78/07: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 79/07: Møtebok 14. juni 2007
Sak 80/07: Arbeidet med ny strategi for perioden 2009-2020
Sak 80/07 Vedlegg 1
Sak 80/07 Vedlegg 2
Sak 81/07: Regnskapsrapport 1. halvår 2007
Sak 81/07 Vedlegg
Sak 82/07: Oppfølging av årsrapport 2006 – utsatt offentlighet
Sak 83/07: Foreløpig orientering om studentopptaket
Sak 84/07: Ny mandatbeskrivelse for Læringsmiljøutvalget
Sak 84/07 Vedlegg 1
Sak 84/07 Vedlegg 2
Sak 84/07 Vedlegg 3
Sak 85/07: Midtveisevaluering av handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2006-2008
Sak 85/07 Handlingsplan - funksjonsnedsettelse
Sak 85/07 Vedlegg
Sak 86/07: Tildeling av PhD-graden - Aud Solveig Nilsen
Sak 87/07: Tildeling av PhD-graden – Erling Emerson Skavås
Sak 88/07: Tildeling av PhD-graden – Herimonja A. Rabenjafimanantsoa
Sak 89/07: Tildeling av PhD-graden – Ester Maria Vieira Pereira
Sak 90/07: Revisjon av valgreglement
Sak 90/07 Vedlegg 1
Sak 90/07 Vedlegg 2
Sak 91/07: Oppretting av stilling som professor i sikkerhet, st.id 7200.012
Sak 91/07 Vedlegg 1
Sak 91/07 Vedlegg 2
Sak 92/07: Lønn, øverste ledelse – unntatt offentlighet
Sak 93/07: Møteplan for styret høsten 2007 og våren 2008
Sak 94/07: Sykefravær 1. og 2. kvartal 2007
Sak 94/07 Vedlegg 1
Sak 94/07 Vedlegg 2
Sak 95/07: Orientering om lokale lønnsforhandlinger etter Hovedtariffavtalen pr. 1. juli 2007
Sak 95/07 Vedlegg 1
Sak 95/07 Vedlegg 2
Sak 96/07: Orientering om IRIS, Risavika Gas Senter o.a. – unntatt offentlighet
Sak 97/07: Fullmaktssaker
Sak 98/07: Orienteringssaker

Eventuelt